Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Impress doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat houdt in dat wij ondernemen met oog voor de maatschappij en met aandacht voor de belangen van het bedrijf, het milieu, en het personeel. Dit is verankerd in ons beleid. Daarnaast gebruiken wij Ecovadis om onze sociale verantwoordelijkheid te monitoren. 

Milieu

Wij ondernemen duurzaam en proberen het milieu zo min mogelijk te belasten. Volgens Ecovadis behoren wij tot de 5 procent meest duurzaamste printbedrijven ter wereld. Wij durven wel te stellen dat wij in onze branche, op het gebied van milieuzorg, trendsetter zijn. Dit borgen wij met ons ISO14001 certificaat.

Dankzij onze diensten zijn printers en een voorraad van papier en enveloppen bij jouw organisatie overbodig. Daarnaast helpen wij je actief jouw inktverbruik te verminderen, bijvoorbeeld door te sturen op het digitaliseren van communicatie. Digitale communicatie is namelijk duurzamer. 

Impress onderneemt en produceert duurzaam
Impress maakt gepersonaliseerde communicatie mogelijk voor bijvoorbeeld in je Direct Marketing

Productie

Impress produceert met aandacht. Hierdoor benutten wij onze materialen en grondstoffen optimaal. Onze productieprocessen zijn conform ISO9001. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij jouw Direct Marketing efficiënt produceren en minimaal verspillen. Tevens worden al onze afvalstoffen gescheiden. 

Wij kopen alleen FSC-gekeurd papier in. Hierdoor werken wij alleen met papier dat vervaardigd is met hout afkomstig uit goed beheerde bossen. 

De informatie over jouw klanten zijn bij ons veilig. Dit is geborgd met een ISO27001 en een NEN7510 certificaat. 

Vervoer

Impress beschikt over een eigen wagenpark. Is er een auto toe aan vervanging? Dan gaan wij over naar een elektrisch model. Bij overige voertuigen, zoals vrachtbusjes, wordt overwogen of het rendabel en realistisch is om deze te vervangen door een elektrisch model.

Daarnaast gaan wij met onze leveranciers in gesprek om ook bij hun het wagenpark te verduurzamen. Dit nemen wij mee bij de leveranciersbeoordeling. 

Impress heeft ook een eigen wagenpark
Impress werkt altijd integer aan jouw projecten

Aandacht voor mensen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekend voor Impress ook dat wij medewerkers conform maatschappelijke normen belonen. Bovendien geldt bij ons dat het collectief boven het individu staat. Wij zorgen voor elkaar. Dat veel medewerkers langer dan 5 jaar bij ons in dienst zijn, typeert de familiecultuur binnen ons bedrijf.  

Wij hebben een interne en externe vertrouwenspersoon, zodat medewerkers altijd ergens terecht kunnen. Daarnaast vindt er elk kwartaal een personeelsbijeenkomst plaats. Tijdens deze meeting licht de directie de gang van zaken toe.

Tot slot krijgt iedereen bij Impress de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Onze HRM afdeling is daarnaast in contact met sociale werkvoorziening hier in Woerden, zodat ook deze doelgroep werkervaring op kan doen.