Verklaring omtrent Moderne Slavernij

Impress is zich ervan bewust dat er in de wereld mensen worden uitgebuit. Denk daarbij aan bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting.

Impress houdt zich aan de nationale en Europese wetgeving rondom het betalen van medewerkers. Daarnaast zorgt Impress ervoor dat medewerker werken in omstandigheden die voldoen aan alle eisen en richtlijnen.

De leveranciers van Impress worden periodiek getoetst. Hierbij kijkt Impress of zij nog voldoen aan de ethische regels van Impress en aan de Europese regels rondom arbeidsomstandigheden.

Als dit niet het geval is, onderneemt Impress actie. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot aangifte bij justitie en/of het stopzetten van de relatie. 

Het management van Impress is getraind om uitbuiting van mensen te signaleren. Daarnaast weten zij wat zij moet doen om uitbuiting tegen te gaan.

Onze werknemers worden daarnaast aangemoedigd om onethische praktijken te identificeren en deze te melden via onze externe vertrouwenspersoon. Bij constatering van onwettelijke praktijken zal Impress daarna aangifte doen.