Algemene voorwaarden Impress BV

1.0 Definities

2.0. Aanbieding

3.0. Overeenkomst en herroepingsrecht

4.0. Uitvoering der werkzaamheden

5.0. Wijzigingen

6.0. Garantie

7.0. Betaling

8.0. Eigendom

9.0. Geheimhouding

10.0. Tussentijdse beëindiging en ontbinding

11.0. Aansprakelijkheid

12.0. Overmacht

13.0. Geschillen