Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Overeenkomst

Artikel 3. Wijziging en annulering

Artikel 4. Prijs

Artikel 5. Prijswijzigingen

Artikel 6. Betalingstermijn

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

Artikel 8. Wijze van levering

Artikel 9. Termijn van levering

Artikel 10. Onderzoek bij aflevering

Artikel 11. Inhoud overeenkomst

Artikel 12. Zet-, druk-, print- en andere proeven

Artikel 13. Afwijkingen

Artikel 14. Periodieken

Artikel 15. Duurovereenkomsten

Artikel 16. Rechten van intellectueel of industrieel eigendom

Artikel 17. Door de opdrachtgever aangeleverde bestanden

Artikel 18. Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

Artikel 19. Hostingdiensten

Artikel 20. Softwaredevelopment

Artikel 21. Overmacht

Artikel 22.  Aansprakelijkheid

Artikel 23. Geheimhouding

Artikel 24. Toepasselijk recht, bevoegd rechter

Artikel 25. Slotbepaling

Vrijdag 12 mei zijn wij minder goed bereikbaar.

Impress bestaat 30 jaar en dit jubileum vieren wij op vrijdag 12 mei. Hierdoor zijn wij op die dag minder goed bereikbaar. Uiteraard kan je een bericht inspreken of een e-mail aan ons sturen. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.