Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Overeenkomst

Artikel 3. Wijziging en annulering

Artikel 4. Prijs

Artikel 5. Prijswijzigingen

Artikel 6. Betalingstermijn

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

Artikel 8. Wijze van levering

Artikel 9. Termijn van levering

Artikel 10. Onderzoek bij aflevering

Artikel 11. Inhoud overeenkomst

Artikel 12. Zet-, druk-, print- en andere proeven

Artikel 13. Afwijkingen

Artikel 14. Periodieken

Artikel 15. Duurovereenkomsten

Artikel 16. Rechten van intellectueel of industrieel eigendom

Artikel 17. Door de opdrachtgever aangeleverde bestanden

Artikel 18. Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

Artikel 19. Hostingdiensten

Artikel 20. Softwaredevelopment

Artikel 21. Overmacht

Artikel 22.  Aansprakelijkheid

Artikel 23. Geheimhouding; publiciteit

Artikel 24. Toepasselijk recht, bevoegd rechter

Artikel 25. Slotbepaling