Wij ondernemen met aandacht voor kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging en zijn onder accreditatie ISO9001, ISO14001, ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd door BSI. Deze certificaten geven onze opdrachtgevers de zekerheid dat de producten en diensten die bij Impress – 4DMS afgenomen worden op een beheerste en veilige wijze en met oog voor mens en milieu tot stand komen. Jaarlijks vinden er zogenaamde surveillance audits plaats door onafhankelijke auditoren van BSI waarin getoetst wordt of Impress conform haar eigen managementsystemen werkt en of Impress – 4DMS zich continue verbetert. Daarnaast auditeren onze eigen gekwalificeerde interne auditoren ook met regelmaat de managementsystemen. Bij Impress – 4DMS worden nadrukkelijk alle medewerkers betrokken bij het steeds verder optimaliseren van haar processen en managementsystemen.

Impress – 4DMS is ISO9001, ISO14001, ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd voor het ontwikkelen en uitvoeren van document logistieke activiteiten:

  • het begeleiden, printen en nabewerken van mailings;
  • database services, dataverwerking en data-entry;
  • Printen on Demand (POD)
  • ontwikkeling en uitvoer van orderfulfilment en webshops;
  • e-mailcampagnes en crossmediale activiteiten;
  • het uitvoeren van postactiviteiten voor het MKB

ISO 9001: Kwaliteit

Impress – 4DMS meent dat de kwaliteit van de services en de producten aan de hoogste eisen moeten voldoen. We werken aan de hand van vaste processen en procedures die de kwaliteit van de output garanderen en verbeteren deze daar waar mogelijk. Opdrachtgevers hoeven zich daarom geen zorgen te maken over de kwaliteit van de producten en diensten; dat doen wij!

Open certificaat

ISO 14001: Milieu

Wij vinden het erg belangrijk de juiste verhouding te vinden tussen de belangen van het bedrijf, de mensen die er werkzaam zijn, onze omgeving en het milieu. Daartoe analyseren wij frequent diverse vormen van verbruik en uitstoot en wordt continu gezocht naar verbetermogelijkheden binnen de grenzen van het gestelde milieubeleid en geldende wet- en regelgeving.

Open certificaat

ISO 27001: Informatiebeveiliging

Data vormt een van de belangrijkste grondstoffen van Impress – 4DMS. Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat hun data bij ons in veilige handen is. Het Information Security Management System, dat alle afspraken borgt waarmee Impress de veiligheid van data garandeert, omvat alle aspecten rondom security, zoals backup/restore, uitwijk, ICT beheer, processen en afspraken op organisatieniveau.

Open certificaat

NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg

De NEN 7510 norm is sterk gebaseerd op ISO/IEC 27001, maar richt zich specifiek op informatiebeveiliging in de zorg. Hiermee waarborgen wij de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van patiëntinformatie, waardoor we in staat zijn om opdrachtgevers vanuit de zorgsector optimaal te kunnen bedienen.

Open certificaat

ISAE 3402

ISAE 3402 is de internationale standaard voor outsourcing en is een waarborg voor de beheersing van financiële en IT-processen. Deze internationale standaard wordt uitgegeven door de International Federation of Accountants (IFAC). In het ISAE 3402-register zijn meer dan 200 organisaties geregistreerd.

DDMA Privacy waarborg

Organisaties met het DDMA Privacy Waarborg respecteren de privacywetgeving en gaan zorgvuldig en transparant om met persoonsgegevens.

Milieukeurmerk Post

Stichting Milieukeurmerk Post is een initiatief van de grote postbedrijven van Nederland met als doel om de productie en verzending van postzendingen milieuvriendelijker te maken. Dit kan door in het ontwerp van de zending aanpassingen te doen en samen te werken met leveranciers die milieuvriendelijk produceren, bijvoorbeeld Impress – 4DMS.