Voor Peter Jan van der Giessen is er niets leukers dan ervoor te zorgen dat zijn klanten volledig gefaciliteerd worden. Hij is bij Impress – 4DMS verantwoordelijk voor onder meer fulfilment en dat is veel meer dan ‘inpakken en opsturen’. Letterlijk staat fulfilment voor vervulling. Fulfilment staat vandaag de dag meer dan ooit voor het optimaal invullen van alle wensen en eisen rondom de door de klanten gewenste klantcommunicatie én de daaruit te bereiken resultaten. Het is vooral het ontzorgen van de klant in een steeds complexer en digitaler wordende wereld van klantcommunicatie.

Officieel staat op zijn kaartje salesmanager, maar Peter Jan is als zeer ervaren consultant als geen ander in staat snel en proactief mee te denken met de klanten over hoe zij hun processen beter, sneller, makkelijker kunnen inrichten om zo de boodschap op de juiste manier bij hun klanten over te brengen. Hij heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld vanuit de wat meer traditionele posten DM-communicatie naar een specialist in omni-/ multichannel-communicatie. Peter Jan is in staat om zijn klanten te begeleiden bij alle hedendaagse uitdagingen die zij ondervinden om op de juiste manier te communiceren met hún klanten. De ervaring die hij heeft opgedaan bij onder meer PostNL en Total Mail Service komt hem daarbij uitstekend van pas.

Het is voortdurend een strijd om alle data en bijbehorende content die betrekking hebben op een opdracht en de uitvoering van die opdracht af te stemmen met de vervolgstappen in het proces.

Data, content, distributie

De hele wereld draait om data en content en de informatie áchter die data, zo ook in fulfilment. Peter Jan: ‘Het is voortdurend een strijd om alle data en bijbehorende content die betrekking hebben op een opdracht en de uitvoering van die opdracht af te stemmen met de vervolgstappen in het proces. Je moet feitelijk het proces vanaf het allereerste klantcontact tot en met de afwerking en tenslotte de aflevering bij de ontvanger zien als één ononderbroken lifecycle. Die hele lifecycle moet je onder controle hebben. Dat lukt alleen als je in staat

bent slimme technologie en ICT-toepassingen in te bedden in je eigen processen om zo je klanten maximaal te bedienen. Dat optimaleren van processen is een ‘ongoing process’: je moet je voortdurend willen blijven verbeteren en nieuwe wegen zoeken naar nog slimmere oplossingen die onze klanten beter bedienen. Daarbij wil je op elk moment controle hebben op het eindresultaat en op alle factoren die bijdragen aan of invloed uitoefenen op dat eindresultaat. Fulfilment staat bij ons volledig in het verlengde van de bedrijfsactiviteiten.’

Peter Jan van der Giessen

Optimaliseren en automatiseren

Bij fulfilment geldt het motto: automatiseer waar je kunt. Peter Jan: ‘Dat geldt dus ook voor belangrijke ondersteunende processen die betrekking hebben op data cleaning (opschonen van bestanden), logistiek, responsverwerking, afhandeling, inkoop, opslag, etc. Het goed inrichten en zoveel mogelijk optimaliseren, digitaliseren en automatiseren van deze ondersteunende processen bepalen het succes voor onze klanten. Alleen dan haal je het beste rendement, zowel voor de klant als voor de eigen organisatie. Voor de klant betekent dat uiteindelijk dat hij een goede conversie (dus klanten) scoort uit die mix van marketingactiviteiten die wij voor hem uitvoeren. Waarbij wij hem begeleiden, adviseren en mee helpen bij de creatie van bijvoorbeeld de juiste content en opzetten van de meest effectieve communicatie. Je moet er niet aan denken dat dit soort activiteiten allemaal nog handmatig zouden moeten plaatsvinden. Ondoenlijk, veel te kostbaar en met bedenkelijke resultaten. Maar dat proces van optimaliseren en automatiseren moeten wel gestoeld zijn op een visie: een open oog voor kosten, flexibilisering en kansen voor uitbesteding. Met inzet van nieuwe, steeds slimmere technologie die onze klanten weer kansen biedt voor betere ROI en hogere conversies. Om klanten daarin op de goede manier te begeleiden heb je inzicht nodig, ervaring en lef. Lef om ook zelf te blijven investeren in mensen, middelen en deskundigheid, om zo voorop te blijven lopen.’

Dit is slechts een gedeelte uit het interview met Peter Jan van der Giessen, dat volledig is gepubliceerd in het relatiemagazine van Impress – 4DMS ‘In contact’. Lees het hele artikel in het magazine, dat gratis is aan te vragen via deze link.

Lees verder in ons relatiemagazine ' In Contact'

In Contact is het relatie­magazine van Impress - 4DMS/DMI en wordt verspreid onder relaties, klanten en leveranciers van ons. In dit magazine krijg je een dieper kijkje in onze organisatie, de mensen achter de organisatie, de ontwikkelingen in de markt en hoe wij daarop anticiperen.

Vraag het magazine aan via onderstaande knop en wij sturen het je gratis (en geheel vrijblijvend) op!